Pravidla DUATHLONU

PRAVIDLA ZÁVODU   registrace ZDE

 • Každý závodník zachovává zásady fair-play chování, neohrožuje na zdraví a životě sebe ani ostatních závodníků, Chová se šetrně k životnímu prostředí
 • Účastník je povinen dbát pokynů pořadatele a dodržovat pravidla silničního provozu – závod se jede a běží za plného silničního provozu.
 • Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí. Za start závodníka mladšího 18 let nese odpovědnost jeho zákonný zástupce, v tomto případě vyžadujeme u prezentace písemný souhlas zákonného zástupce !!!
 • Cyklistické přilby jsou povinné a za nedodržení nenese pořadatel žádnou odpovědnost.
 • Závodník je povinen řídit se regulemi závodu, projet kontrolami a dodržet trasu závodu.
 • Závodník musí mít upevněné startovní číslo tak, aby bylo čitelné rozhodčími. Startovní čísla jsou až do skončení závodu majetkem pořadatele, nesmí se poškozovat a upravovat a nejsou přenosná na jinou osobu.
 • Pořadatel nehradí škody na zdraví a majetku vzniklé účastníkům v souvislosti se závodem.
 • Pro závod je povoleno funkční kolo s dvěma na sobě nezávislými brzdami a v dobrém technickém stavu !!!
 • Technickou pomoc – náhradní díly může závodník přijmout kdekoliv na trati, použít je však musí sám. Kromě 2 členů každého týmu není na trati povolen doprovod.
 • Klasifikováni budou pouze týmy, kteří projedou / proběhnou kompletně celou trať, včetně všech průjezdních kontrol.
 • Pořadí týmů určuje proběhnutí běžce cílem. Tým musí dorazit “současně”. Protest proti výsledkům jednotlivého závodníka nebo celého závodu je možné podat pouze v den konání závodu do vyhlášení výsledků.
 • Pořadatel může udělit na základě uznaného protestu časovou penalizaci a nebo závodníka diskvalifikovat, či jakýmkoliv způsobem upravit výsledkovou listinu.
 • Při porušení soutěžního řádu závodníkem uděluje pořadatel sankce v podobě časové penalizace nebo diskvalifikace ze závodu.
 • Zkratky používané ve výsledcích: NOEND – tým nedokončil závod, NOSTART – tým do závodu neodstartoval, DIS – tým byl v cíli diskvalifikován.